Utförda fasadrenoveringar

Fasadrenovering hus 1 Svedala. För referens ring Jan Larsson 0768646600

Fasadrenovering hus 1  Svedala. För referens ring Jan Larsson 0768646600

Fasadrenovering hus 2 Svedala

Fasadrenovering hus 3 Svedala. För referens ring Cine Gustavsson 0704591503

Fasadrenovering hus 3 Svedala.  För referens ring Cine Gustavsson 0704591503

Fasadrenovering hus 4 Svedala. För referens ring Pierre Nilsson 0766201265

Fasadrenovering hus 4 SvedalaFör referens ring Pierre Nilsson 0766201265

Fasadrenovering hus 4 SvedalaFör referens ring Pierre Nilsson 0766201265

Fasadrenovering hus 4 SvedalaFör referens ring Pierre Nilsson 0766201265

Fasadrenovering hus 5 Svedala. För referens ring Tobias Rasmusson 0766492276

Fasadrenovering hus 5 Svedala. För referens ring Tobias Rasmusson 0766492276

Fasadrenovering hus 5 Svedala. För referens ring Tobias Rasmusson 0766492276

Fasadrenovering hus 6 Svedala

 

Fasadrenovering hus 6 Svedala

Fasadrenovering hus 6 Svedala

Fasadrenovering hus 7 Svedala

Fasadrenovering hus 7 Svedala

Fasadrenovering hus 7 Svedala

Fasadrenovering hus 8 Svedala. För referens ring Rolf Hellmark 0705860585

Fasadrenovering hus 8 Svedala. För referens ring Rolf Hellmark 0705860585

Fasadrenovering hus 8 Svedala. För referens ring Rolf Hellmark 0705860585

Fasadrenovering hus 9 Svedala. För referens ring Leslie Fleetwood 0709846305

Fasadrenovering hus 9 Svedala. För referens ring Leslie Fleetwood 0709846305

Fasadrenovering hus 9 Svedala. För referens ring Leslie Fleetwood 0709846305

Fasadrenovering hus 10 Klagshamn. För referens ring Cecilia Nyberg 0768151463

Fasadrenovering hus 10 Klagshamn. För referens ring Cecilia Nyberg 0768151463

Fasadrenovering hus 11 Svedala. För referens ring Mariia Engerblom 0708646631

Fasadrenovering hus 12 Ystad. För referens ring Anders Kulle 0708263930

Fasadrenovering hus 12 Ystad. För referens ring Anders Kulle 0708263930

Fasadrenovering hus 13 Svedala. För referens ring Fredrik Molander 0706924422

Fasadrenovering hus 13 Svedala. För referens ring Fredrik Molander 0706924422

Fasadrenovering hus 13 Svedala. För referens ring Fredrik Molander 0706924422

Fasadrenovering hus 14 Vellinge. För referens ring Christian Stöttrup-Andersen 0733864242

Fasadrenovering hus 14 Vellinge. För referens ring Christian Stöttrup-Andersen 0733864242

Fasadrenovering hus 15 Staffanstorp. För referens ring Marie-Anne Purhagen 0706676672

Fasadrenovering hus 16 Malmö. För referens ring Gabriel Gogu 0707254597

Fasadrenovering hus 16 Malmö. För referens ring Gabriel Gogu 0707254597

Fasadrenovering hus 17 Malmö. 

Fasadrenovering hus 17 Malmö. 

Fasadrenovering hus 17 Malmö. 

Fasadrenovering hus 18 Häljarp. För referens ring Johan Akerö 073-0807085

Fasadrenovering hus 19 Oxie. För referens ring Ronny Kjellberg 070-293 78 13

Fasadrenovering hus 19 Oxie. För referens ring Ronny Kjellberg 070-293 78 13

Fasadrenovering hus 25 Staffanstorp. För referens ring Mårten Trullson på 070 838 81 46

Fasadrenovering hus 25 Staffanstorp. För referens ring Mårten Trullson på 070 838 81 46

Fasadrenovering hus 25 Staffanstorp. För referens ring Mårten Trullson på 070 838 81 46

Arbetsgång: Ytterlagret av puts och cellplast tas bort. Gipslagret under inspekteras efter skador och dessa dokumenteras.

Arbetsgång: Bakomliggande gips tas bort och underliggande trästomme inspekteras efter skador och dessa dokumenteras. Sedan repareras eventuella skador och väggen reglas om med 45 mm träregel som isoleras med 45 mm stenullsisolering.

Arbetsgång: När väggen är tilläggsisolerad monteras en diffusionsöppen vindfolie samt stålreglar monteras.

Arbetsgång: Putsskivan monteras och putsas 2 gånger.

Skadeexempel på bakomliggande regelstomme innan reparation. Isolering fick bytas ut och delar av regelstommen saneras/bytas,

Skadeexempel på bärande regelstomme. Delar av stommen fick bytas ut och saneras.

Skadeexempel på kraftig invändig röta på bärande regelstomme. Stora delar av stommen fick bytas ut och saneras.

Skadeexempel: mögelpåväxt på den underliggande gipsen vid dörr.

Skadeexempel: Rötskador på syll. Delar av syllen fick ersättas samt saneras.

Skadeexempel: Kraftig invändig röta på regelstomme. Hela syllen samt delar av de stående reglarna fick bytas ut.

Skadeexempel: Kraftig invändig röta på regelstomme. Hela syllen samt delar av de stående reglarna fick bytas ut.

Skadeexempel: Röta på regelstomme. Delar av syllen och de stående reglarna fick bytas ut.